Wystawa w lubelskiej Galerii Białej: Artystyczne wędrowanie
 
            Sławomir Brzoska, jeden z najoryginalniejszych artystów, stworzy w Lublinie instalację.
            Dla Brzoski sposobem na życie i na uprawianie sztuki jest wędrowanie. Odbył wiele artystycznych podróży. Ostatnia, którą nazwał "Rok wędrującego życia", była najdłuższa. Między czerwcem 2007 a czerwcem 2008 przemierzył 23 kraje w Ameryce Południowej, w Australii i Oceanii oraz w Azji. - Przekraczałem granice cywilizacyjne i kulturowe. A wszystkie te światy odległe wobec siebie cywilizacyjnie, połączyła moja w nich obecność - mówi.
            Refleksjami wędrowania Brzoski są jego ekspozycje w galeriach. W lubelskiej Galerii Białej artysta zaprezentuje instalację, której centralnym obiektem będzie kompas leżący na podłodze na osi Wschód - Zachód.
            Przestrzeń wokół niego zaaranżuje używając sznurków i promieni ultrafioletowych.
            Wystawa, zatytułowana "Pieśń wędrowca", zostanie otwarta w piątek o godz. 18. Adres: ul. Peowiaków 12.