1996 // MOJA ROZMOWA Z J.; 6 płyt chodnikowych, 2 kokile żeliwne, smoła, gips; 50 x 40 x 40 cm

< >