2000 // INTROSPHAERA, Muzeum Uniwersyteckie, Alicante (Hiszpania); sznurek, listwa, wiatr; 450 x 2160 x 1400 cm

<

>