2003 //RYCERZ, ŚMIERĆ I DIABEŁ, performance do kamery; Bhaktapur (Nepal); czas 05:47

< >