2003 //RYCERZ, ¦MIERĘ I DIABE£, performance do kamery; Bhaktapur (Nepal); czas 05:47

< >