2009 // LOCUS, Galeria Sztuki Wspó³czesnej Elektrownia, Czelad¼; we³na, linka stalowa, lampa UV; 240 x 195 x 1000 cm

< >