2021 //BEZ TYTUŁU, Tabakfabrik, Vierraden (Niemcy); 18 plastikowych rur, wys. 300 cm każda

< >