2002 // TRIFOLIUM, performance(z Risą Takitą - taniec i Leszkiem Knaflewskim - muzyka); Mózg, Bydgoszcz

< >