ROK WĘDRUJĄCEGO ŻYCIA

Podczas "Roku Wędrującego Życia", zaczynając od Ameryki Południowej, poprzez Oceanię, Australię i Azję odwiedziłem 23 kraje pokonując ponad 100 000 kilometrów. Przekraczałem granice cywilizacyjne i kulturowe. Moje podróże kierowały się głównie do miejsc, które zachowały swoją archaiczność. Bliska mi jest filozofia życia ludzi, będących w ciągłym ruchu. To pierwotna, archaiczna intuicja, którą wyrażają zarówno kroczący rytualnymi "ścieżkami śpiewu" Aborygeni jak i tańczący Derwisze. Staję po stronie spychanych na margines koczowników, widząc w takim sposobie życia nie tylko nasze korzenie jako gatunku, ale i moralną czystość. >>