INNE PRACE NA PAPIERZE

 
2014 // LE FOU, druk solwentowy, 220 x 800cm 2014 // LA MORT, druk solwentowy, 220 x 600cm 2012 // IMAGO HERMETICUM, rysunek na druku solwentowym, 50 x 150cm 2011 // AUTOPORTRETY CHIAZMATYCZNE, druk solwentowy, 60 x 90cm >> 2009 // SIMHA, lightbox 40 x 30cm (własność PGSW Słupsk) 2009 // ARS TOTUM REQUIRIT HOMINEM, druk solwentowy, 70 x 300cm 2008 // MAANAVA, druk solwentowy, 50 x 100cm 2006 // MANTRA, druk solwentowy, 100 x 100cm