Nic poza pustynią, Galeria Bielska BWA, Bielsko Biała 29. 01. - 21. 02. 2016