2016 // NAZYWAMY TO SPEŁNIENIEM SWEGO PRZEZNACZENIA, Galeria BWA, Olsztyn; wełna; 320 x 630 x 920 cm

< >