Ksi±¿ki i kamienie, Galeria Wschodnia, £ód¼ 26. 11 - 12. 12. 2021