1997 // ANAKSYMANDROWI, Galeria Wschodnia, £ód¼; sznurek, sklejka

<

>