1997 // ANAKSYMANDROWI, Galeria Wschodnia, Łódź; sznurek, sklejka

<

>