1997 // QUATERNIO, BWA Katowice; sznurek, sklejka; 380 x 180 x 180 cm

<

>